Dalindeo

@ Päälava

Tyylitajun ruumiillistuman Valtteri Laurell Pöyhösen jo toistakymmentä vuotta sykkinyt leveästi hymyilevä rytmi- ja riffikone. Kuin ääniraita elämän huvipuistolle.

Det bara svänger så förbannat. Valtteri Pöyhönens träffsäkerhet i stil, melodier och riffer gör att det vanligen handlar om euforia på deras spelningar.

A  soundtrack to the amusement park of life. Overstylish composer and band leader Valtteri Laurell Pöyhönen leads his virtuoso ensemble on a euphoric rhythm and riff trip.

Kaikki keikat